Zdravotní ošetření vrb zvýší stabilitu stromů a zajistí bezpečnost na cyklostezce

Povodí Moravy provede odborné ošetření smutečních vrb v Napajedlech podél cyklostezky. Stromy jsou napadeny dřevokaznou houbou a při poryvech větru či zatížení sněhem by mohly ohrozit bezpečnost chodců a cyklistů na přilehlé cyklostezce. Práce na stromech začnou v druhé polovině října.

Čtrnáct smutečních vrb v Napajedlech u přístaviště se ještě v průběhu října dočká zdravotního ošetření. To bude spočívat v ořezání sekundárních větví. Stromy jsou napadeny dřevokaznou houbou, která je jedním z průvodních znaků hniloby dřeva. Stromy jsou proto náchylné k lámání kosterních větví, což by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří využívají cyklostezku, podél níž vrby rostou. „Smuteční vrby jsou viditelně napadeny ohňovcem obecným. Na pomoc jsme přizvali dendrologa, který navrhnul způsob ošetření tak, abychom stromy nemuseli pokácet a mohli je nechat nadále růst v blízkosti řeky,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kvalifikovaný arborista se specializací na péči o stromy navrhnul řezy na hlavních kosterních větvích a doporučil odstranit mohutný obrost. Dojde tak ke snížení těžiště a stromům se před zimou významně uleví pod vahou těžkých větví. Na jaře pak začnou obrůstat novými pruty. „Na první pohled to bude působit jako výrazný zásah, ale chci veřejnost uklidnit, že se jedná o odborníkem doporučený způsob ošetření smutečních vrb, které jsou napadené houbou. Tento zásah je nezbytný právě proto, abychom se vyhnuli jejich pokácení, protože stromy s přicházející zimou můžou představovat riziko pro lidi, kteří se pohybují po cyklostezce,“ říká Gargulák. Arboristé zahájí ošetření smutečních vrb v druhé polovině října.

Každá ze čtrnácti smutečních vrb má zpracované zdravotní posouzení, v rámci něhož se povolaný odborník věnoval nejen vzhledu stromu, ale také vitalitě, stabilitě, zdravotnímu stavu a způsobu ošetření. Jedná se mohutné stárnoucí stromy, jejichž výška se pohybuje od 12 do 16 metrů, avšak kvůli napadení houbou je jejich zdraví posouzené jako výrazně zhoršené až silně narušené. Právě zdravotní stav je hlavním důvodem naléhavosti zdravotního ořezu stromů. 

Práce na ošetření stromů jsou projednány a schváleny Odborem životního prostředí v Otrokovicích. O připravovaném ošetření stromů byl informován městský úřad v Napajedlech i Česká inspekce životního prostředí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. října 2022, 10:51aktualizováno 18. října 2022, 11:15