Upozornění na značné rozkolísání hladin v Dyji vlivem řízené manipulace na jezu bulhary v pondělí 21.2.2011 

Brno, 17. únor 2011 – V pondělí 21. 2. 2011 od cca 8:00 hod budou na jezu Bulhary prováděny manipulace z důvodu kontroly a nastavení segmentových uzávěrů všech tří jezových polí.

Manipulace bude spočívat v úplném vyhrazení a následném zahrazení každého segmentového uzávěru. Předpokládaná doba pro tento úkon bude, pro každé jezové pole, cca 30 – 45 minut. Celkem se tato manipulace bude opakovat třikrát. Pro doplnění jezové zdrže Bulhary bude v určitých intervalech také zvyšován odtok z Nových Mlýnů.

Vlivem těchto manipulací bude docházet na řece Dyji ke značným rozkolísanostem průtoků, nelze ani vyloučit dosažení 1. stupně povodňové aktivity v profilu Ladná na Dyji.

!!! Upozorňujeme na možnost náhlé a rychlé změny hladin a průtoků v řece Dyji v úseku Nové Mlýny – ústí Dyje do Moravy během pondělí 21.2.2011 v důsledku výše popsané řízené manipulace !!!

Data ze stanic Nové Mlýny a Ladná jsou publikovány na internetových stránkách Povodí Moravy,s.p. – www.pmo.cz – odkaz Stavy a průtoky.

V případě dotazů se obraťte na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. – tel. 541 211 737 nebo email: dispecink@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11, Brno

publikováno 17. února 2011, 08:28aktualizováno 13. ledna 2012, 17:57 štítky: Dyje, jez, Bulhary, manipulace, mimořádná,