Upozornění na nebezpečí pádů stromů

V důsledku bouří a silných větrů, která zasáhly Českou republiku v minulém i v tomto týdnu, došlo na mnoha místech k poškození břehových porostů v okolí vodních toků.

Povodí Moravy, s. p. proto upozorňuje na zvýšené riziko pádů stromů v blízkosti vodních toků a žádá veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti při pohybu okolo vodních toků v místech s břehovými porosty. I zdánlivě zdravé a stabilní stromy mohou vlivem podmáčení či změny těžiště po odlomení větví hrozit pádem.

Pracovníci Povodí Moravy aktuálně zjišťují stav břehových porostů a provádějí nutné zásahy. Úklid popadaných stromů, větví a průzkum dřevin na celém území ve správě Povodí Moravy potrvá minimálně čtyři týdny.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. srpna 2023, 10:15 štítky: nebezpečí pádů stromů,