Stavba protipovodňových opatření ovlivní život Olomoučanů

OLOMOUC – Dvě etapy staveb protipovodňových opatření budou mít Olomoučané za sebou v roce 2013. Dvě největší však budou teprve před nimi. Aby mohlo být před velkou povodní ochráněno město jako celek, je potřebné zvýšit kapacitu koryta a přestavět dva mosty. Následná třetí etapa v roce 2016 – 2017 by pak měla udělat tečku za stavbami, které ovlivní život občanů města po několik let. 

Nová nábřeží, parky, dva nové mosty, lávky a cyklostezky. Okolí řeky Moravy se stane pro obyvatele Olomouce novou rozvojovou a odpočinkovou zónou. Povodí Moravy totiž chce v roce 2014 zahájit stavbu rozsáhlých opatření (takzvaná etapa 2B), která dokážou ochránit historické centrum před více než dvousetletou vodou. Takzvaná třetí etapa pak zajistí komplexní ochranu města před průtokem 650 m3/s v řece Moravě.

„V červnu 1997 a dubnu 2006 jsme pocítili sílu rozvodněné Moravy. Jsem proto velmi rád, že naše ulice budou v budoucnu od tohoto živlu uchráněny. Stavba nebude jednoduchá. Bude vyžadovat hodně trpělivosti všech, kteří se budou v Olomouci pohybovat. Výsledkem však bude nejen ochrana před povodněmi, ale také vznik nových nábřeží a odpočinkových zón. Řeka se tak skutečně stane součástí našeho života, který bude obohacovat a ne ohrožovat,“ uvedl primátor Olomouce Martin Novotný.

Základní informace o stavbě

Investor protipovodňových staveb: Povodí Moravy, s. p.

Náklady: odhad včetně přípravy projektu a výkupu pozemků je 880 mil Kč

Zahájení realizace: rok 2014

Délka ochráněného území: téměř 3 kilometry

Délka trvání stavby: 39 měsíců

Navazující stavby: etapa III (po dokončení etapy II B – v roce 2017 – 2018)

Jedná se o ohrázování Moravy od mostu Komenského až na severní okraj města Olomouce včetně ohrázování v místní části Hejčín a navýšení odsazených hrází v Černvíře

Stavbu má v plánu realizovat státní podnik Povodí Moravy. Ten nyní připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Zahájení stavby bude následně podmíněno získáním dotace z další etapy Programu prevence před povodněmi.

„V tuto chvíli diskutujeme s městem Olomouc o finální podobě navrhovaných opatření. Pro zpracování podrobného rozpočtu jsou pro nás důležité i takové detaily, jako je povrch na nových nábřežích či rozmístění stromů v nově vzniklém parku nedaleko vysokoškolského kampusu,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Protipovodňové úpravy této etapy začínají nad soutokem Mlýnského potoka (Střední Moravy) a končí nad mostem Komenského. Celkem se tak jedná o úsek dlouhý téměř tři kilometry. Hlavním cílem této II. B etapy je zkapacitnění koryta Moravy ve městě ze stávajícího dvacetiletého průtoku 384 m3/s na průtok 650 m3/s.

K dosažení této ochrany je proto nutné vybudovat například nové ochranné zdi, rozšířit v některých úsecích koryto a postavit nové nábřežní zdi a hráze. Vzniknou nové přístupné bermy a nová nábřeží zejména u vysokoškolských kolejí, u ulic Kosmonautů, Nábřeží a Blahoslavova. Stavbaři postaví také dva nové mosty na místě dosavadních, které dnes brání průtoku velkých vod. Projektanti se také musí vypořádat s problematikou průniku říční vody do stokového systému města. Na několika úsecích budou odtěženy letité nánosy.

„Jsme si vědomi, že tato technická opatření změní ráz města. Proto od samého počátku spolupracujeme s architekty, kteří se podílejí na aktuálních projektech ve městě. Přestože trváme na tom, že stavba musí v první řadě plnit své protipovodňové funkce, nebráníme se diskuzi se zástupci města nad definitivní podobou,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Kromě staveb v těsné blízkosti koryta vzniknou také související projekty. U vysokoškolského kampusu bude nový park s téměř 90 stromy a odpočinkovými zónami. Město Olomouc zase upraví prostranství kolem nábřeží. Nové chodníky se objeví v ulicích Nábřežní a Blahoslavova. Přes řeku také povedou dvě nové lávky pro pěší. Vznikne tak propojení koleje Univerzity Palackého s novým kampusem. Další lávka bude v místě soutoku s Mlýnským potokem.

Asi nejvíc ovlivní chod města stavba dvou mostů. Nynější mosty na ulici Komenského a Masarykově třídě tvoří při povodních „špunt“. Proto je součástí projektu protipovodňové ochrany výstavba mostů nových, kapacitnějších. Povodí Moravy se nakonec rozhodlo pro časově náročnější, ale pro obyvatele komfortnější variantu. Tedy stavbu mostů postupně, každého zvlášť. „Navíc díky nové technologii budeme schopní zajistit provoz tramvajové dopravy po jedné koleji na mostě Masarykova po celou dobu přestavby,“ dodal technicko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal s tím, že se město musí připravit i na další dopravní omezení.

O dalších projednaných podrobnostech stavby bude Povodí Moravy pravidelně informovat.

publikováno 13. ledna 2012, 12:00aktualizováno 9. března 2012, 08:33 štítky: PPO, Olomouc, ochrana před povodněmi, povodeň,