Salmův jez v Blansku je nově opravený

Povodí Moravy, s.p. dokončilo opravu Salmova jezu na řece Svitavě v Blansku. Během půlročních prací byly opraveny betonové části jezu, sanovány nátrže v březích a odtěženy nánosy z koryta toku nad i pod jezem. Náročné práce za 18,4 mil. Kč probíhaly pod dohledem biologického dozoru.

Vzhledem k téměř půl století trvajícímu nepřetržitému provozu jezu bylo nutné přistoupit k rozsáhlé opravě. Ta byla zahájena vypouštěním jezové zdrže dne 1. srpna 2022 v časných ranních hodinách, aby bylo preventivně zabráněno kyslíkovému deficitu vodních živočichů. Odlov ryb a jejich transfer probíhal bez komplikací ve spolupráci s Moravským rybářským svazem a pod dohledem biologického dozoru.

Stavební práce se nejprve soustředily na opravy samotného jezu, na kterém byly sanovány opěrné betonové zdi, opraveny dlažby a schodiště, provedena nová fasáda strojoven a opěrné zdi byly osazeny novým demontovatelným zábradlím. „Práce pokračovaly v zimě po částečném proschnutí nánosů, a to jejich těžbou. Odtěženo bylo celkem přes 7 000 m3 nánosů. Na těžbu poté navázaly opravy a sanace nátrží koryta vodního toku,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Po celou dobu stavby nebylo nutné omezovat silniční dopravu, uzavřena byla pouze lávka přes jez určena pro pěší. Stavba si vyžádala náklady ve výši 18,4 mil. Kč a byla hrazena z vlastních prostředků státního podniku Povodí Moravy. 

Salmův jez na řece Svitavě byl vybudován v roce 1978 a slouží ke stabilizaci průtokových poměrů ve městě Blansko a k odběrům vody.

Fotografie pro média:

Salmův jez v Blansku je nově opravený
Salmův jez po opravě (únor 2023)
stáhnout originál (JPG, 7 MB)
stáhnout popis (TXT)

Salmův jez v Blansku je nově opravený
Pohled na Salmův jez po opravě (únor 2023)
stáhnout originál (JPG, 8 MB)
stáhnout popis (TXT)

Salmův jez v Blansku je nově opravený
Od srpna 2022 do února 2023 probíhala rozsáhlá oprava...
stáhnout originál (JPG, 8 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 21. února 2023, 08:39aktualizováno 21. února 2023, 09:15 štítky: Salmův jez, Svitava, rekonstrukce, oprava jezu,