Revitalizace Baštýnského potoka ve finále environmentální soutěže

Projekt revitalizace Baštýnského potoka, kterou Povodí Moravy dokončilo v loňském roce u Novosedel na jižní Moravě, vybrala odborná porota mezi finalisty environmentální soutěže Adapterra Awards 2021. Projekt, který soutěží pod názvem Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel, může ocenit i veřejnost hlasováním na webu soutěže.

Soutěž Adapterra awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota 101 projektů, z nichž vybrala nejlepších 24. Mezi ně patří i projekt Povodí Moravy, s. p., v rámci kterého vodohospodáři obnovili přirozený vodní režim záplavového území Dyje vytvořením téměř 6 ha periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem a tůněmi a vysadili lužní les. „V rámci revitalizace území jsme odstranili levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Vytvořili jsme tůně, mokřad a na 17 hektarech jsme vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém rostou desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy,“ popisuje dokončenou revitalizaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Projekt Povodí Moravy se nyní může stát vítězem v jedné z kategorií. Které projekty odborná porota ocení, to se dozvíme 4. listopadu 2021 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu v Praze. Zapojit do hodnocení se může každý. Veřejnost totiž může hlasovat v kategorii Cena sympatie. Hlasování probíhá na webu soutěže Adapterra Awards. Hlasovat je možné do 15. října a hlasovat může každý až pro dva české projekty a jeden rakouský. Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.

Kromě revitalizace Baštýnského potoka realizuje Povodí Moravy řadu dalších adaptačních projektů. Mezi nejvýznamnější aktuální revitalizace státního podniku patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Knínického potoka u Brna, revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či probíhající revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. Významným projektem je napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, díky kterému Povodí Moravy získalo v loňském ročníku Adapterra Awards cenu poroty i Cenu sympatie. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

V uplynulých 10 letech Povodí Moravy provedlo několik desítek revitalizací a přírodě blízkých opatření, která podporují retenci vody v krajině, přirozený rozliv vody, migraci vodních živočichů a podporují rozvoj ekosystémů vázaných na vodu. Celková výše realizovaných investic do těchto opatření překračuje více než půl miliardy korun a projekty za další více než půl miliardy Povodí Moravy aktuálně realizuje a připravuje. Tyto projekty státní podnik představil v publikaci POVODÍ MORAVY Přírodě blízké, která je volně ke stažení na webu Povodí Moravy www.pmo.cz.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 20. srpna 2021, 12:04aktualizováno 20. srpna 2021, 12:39 štítky: revitalizace, revitalizační opatření, Adapterra, Baštýnský potok,