Problematika půdní eroze byla hlavním tématem dalšího setkání Povodí Moravy se starosty obcí

OLOMOUC: Čtyři desítky starostů ze Šumperska a Olomoucka přijaly pozvání státního podniku Povodí Moravy na další společné jednání, které se tentokrát odehrálo na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje. Základním tématem byla údržba vodních toků a nádrží a problematika půdní eroze, která je příčinou jejich rychlého zanášení.

Vodohospodáři prezentovali starostům problémy s péčí o vodní toky a vodní nádrže, zejména opakované těžení nánosů z jejich koryt. Hlavní příčinou je rozsáhlá eroze půdy, která je způsobená častým nezodpovědným chováním subjektů obhospodařujících zemědělské pozemky. Zvyšují se tím rizika povodní na malých tocích a zaplavování obcí vodou a bahnem z polí nad zástavbou. V prezentacích vodohospodáři upozornili na nezodpovědnost občanů, kteří na pozemcích podél vodních toků staví černé stavby a hromadí odpad. To vyvolává povodňová rizika a především znemožňuje údržbu koryta vodního toku.

„Při současném stavu české krajiny a nezodpovědnosti jak hospodařících subjektů, tak i vlastníků pozemků v blízkosti vodních toků, potřebujeme úzkou součinnost obcí. Na mnoha místech jsou koryta potoků a říček zanesená, místy dokonce i zastavěná, omezen až znemožněn je přístup pro techniku naší údržby. To vše hrozí velkými riziky při nástupu povodní,“ přiblížil generální ředitel státního podniku Povodí Moravy RNDr. Jan Hodovský.

Společné setkání otevřelo diskuzi i nastínilo řešení některých vleklých problémů. „Nabídli jsme obcím přímou spolupráci při údržbě vodních toků, a to pracovním uplatněním nezaměstnaných, na což podnik hodlá vyčlenit odpovídající finanční prostředky. Může to být společný krok ke snižování nezaměstnanosti i prevenci kriminality,“ vysvětlil Hodovský.

Povodí Moravy, s.p. bude v podobných setkáních se starostoy v působnosti podniku pokračovat i v dalších letech. 

Prezentaci si lze stáhnout zde. Plná verze je k dispozici na vyžádání. 

Fotografie pro média:

Problematika půdní eroze byla hlavním tématem dalšího setkán

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 26. června 2015, 08:58aktualizováno 14. října 2015, 08:04 štítky: setkání se starosty, Olomouc, údržba břehových porostů,