Povodí Moravy zahájí provoz plavebních komor ještě před začátkem sezóny

BAŤŮV KANÁL: Zahájení komorování na Baťově kanále ještě před zahájením hlavní plavební sezóny plánuje v letošním roce Povodí Moravy, s.p. Třináct plavebních komor zahájí provoz už v pátek 28. dubna 2017. Veřejnost tak bude moci využít spuštění provozu plavebních komor o jeden víkend dříve.

Vedle dřívějšího zahájení sezóny se veřejnost dočká i dalších novinek. Správce vodní cesty Povodí Moravy připravuje rozšíření komorovacích hodin, dokončení osazení nového bezpečnostního zábradlí na plavebních komorách na území Jihomoravského kraje a přípravu komplexní úpravy plavebního značení na mostech. Návštěvníků se ale po hlavní sezóně dotkne omezení provozu ve vybraných úsecích „V letošním roce musíme provést nezbytné opravy téměř osmdesát let starého opevnění. Vyžaduje si to současný stav plavební cesty. Kvůli opravám dojde po prázdninách na některých úsecích ke zkrácení plavební sezóny. Chceme proto alespoň touto formou dopřát návštěvníkům vodní cesty jeden víkend na Baťově kanále navíc,“ vysvětluje ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek.

Pro veřejnost Povodí Moravy v letošní sezóně rozšíří také komorovací hodiny, tedy dobu, po kterou bude v plavebních komorách přítomna obsluha pro veřejnost, a to na čas od 9:30 – 18:00hod. Před zahájením sezóny provede ještě těžení nánosů z rejd plavebních komor, nové označení plavebních komor, zdravotní probírku břehových porostů a další přípravné práce pro zajištění zdárného průběhu plavební sezóny.

Zahájení sezóny ještě před začátkem května zatím přeje počasí, státní podnik proto předpokládá, že spuštění provozu plavebních komor veřejnost ocení a současně pochopí, že je nezbytné zahájit podzimní stavební práce co nejdříve. Práce na opravě opevnění chce s ohledem na jejich technickou složitost správce vodní cesty provést v rekordně krátké době. „Nechceme, aby stavební práce jakkoli ovlivnily další plavební sezónu. Navíc dva jižní úseky, ve kterých budeme kanál opravovat, se nacházejí v chráněném území Natura 2000, kde je zakázáno v určitých obdobích stavební práce provádět, což nás velmi limituje“ vysvětluje Pavel Cenek. 

Informace o opravách kanálu naleznete zde.

Fotografie pro média:

PM zahájí provoz plavebních komor
Plavební komora Vnorovy II
stáhnout originál (JPG, 214 kB)
stáhnout popis (TXT)

PM zahájí provoz plavebních komor
Plavební komora, Baťův kanál
stáhnout originál (JPG, 70 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 21. března 2017, 09:22 štítky: Baťův kanál, plavební sezóna, plavební komora, vodní cesta,