Povodí Moravy staví na Baťově kanále nové přístaviště a zvyšuje bezpečnost plavby

I v letošním roce připravilo Povodí Moravy, s. p. na Baťově kanále několik novinek, které zvýší komfort, plynulost i bezpečnost plavby. Baťův kanál získá zcela nové přístaviště pro veřejnost u Starého Města na Moravě, současně pro zvýšení bezpečnosti plavby doplní síť servisních stání pro služební plavidla. Opravy v úseku mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy probíhají bez komplikací podle plánu.

Povodí Moravy, s. p. v listopadu zahájilo výstavbu nového přístaviště v prostoru horní rejdy plavební komory Kunovský les. Cílem je vytvoření dostatečně kapacitního a technicky vybaveného přístaviště, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory. 

Nad plavební komorou vznikne přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Horní rejda projde kompletní modernizací. Součástí bude také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště povede chodník, který umožní bezbariérový přístup. „Nové přístaviště zajistí vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory bude dlouhé 120 metrů a povede v 5 výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, na kterou naváže prostor čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popisuje podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel bude vybaveno dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel např. v případě nedobrždění. Na zhlaví budou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

Stavba za 10 mil. Kč probíhá v souladu s harmonogramem výstavby a její dokončení je naplánované na konec června 2021.

Navíc v letošním roce Povodí Moravy, s. p. dokončí výstavbu sítě servisních stání pro služební plavidla, která slouží jednotkám IZS, Státní plavební správě a správci Baťova kanálu. Stání umožní snadný přístup jednotek k vodnímu toku a tím zkrátí čas nezbytný pro zásah. Nová servisní stání služebních plavidel za 9,5 mil. Kč v Sudoměřicích a Spytihněvi doplní již dříve realizovaná servisní stání ve Vnorovech (Vnorovy I a II), Veselí nad Moravou a Uherském Hradišti. „Přestože investorem této akce je Povodí Moravy, tak servisní stání bude sloužit ke krátkodobému i dlouhodobému kotvení hasičům, záchranářům, policii a Státní plavební správě. Z tohoto důvodu je nutné umožnit rychlý přístup k vodě, který neblokují rekreační lodě. Servisní stání budou odpovídat požadavkům těchto složek. Povodí Moravy, coby správce vodní cesty zajišťuje nejen náročný provoz všech plavebních komor, údržbu vodní cesty, ale také celkovou správu Baťova kanálu včetně odstraňování škod po povodních, vichřicích atd.,“ doplňuje Gargulák. Dokončení servisních stání pro služební plavidla je plánováno do konce června 2021. 

Současně s tím pokračují opravy Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy. V loňském roce vodohospodáři úspěšně bez omezování plavby dokončili opravy úseku mezi železničním mostem a silničním mostem ve Veselí nad Moravou, na tento úsek navázali v rámci druhé etapy pracemi až k hospodářskému mostu ve Vnorovech. Práce probíhají bez komplikací a budou dokončeny v plánovaném termínu tak, aby mohla hlavní plavební sezóna tradičně začátkem května odstartovat. Opravy zajistí bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si vybírá svou daň na zvýšené potřebě oprav. Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku od Veselí nad Moravou po Vnorovy, činí dohromady více jak 53 mil. Kč.

Stavební práce na přístavišti a servisních stáních pro služební plavidla, které budou probíhat během hlavní plavební sezóny, nepovedou k žádným omezením plavby a rekreace na Baťově kanále. Uvedené akce jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zdrojů Povodí Moravy, s. p.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. března 2021, 10:08aktualizováno 9. března 2021, 10:25 štítky: Baťův kanál, přístaviště,