Po vydařené sezóně potápěči sklápějí na VD Brno aerační věže

Navzdory nepříznivé hydrologické situaci hodnotí Povodí Moravy letošní sezónu na vodní nádrži Brno jako vydařenou. Srážení fosforu i provoz vzduchovacích a míchacích věží byl ukončen na konci září. Opatření proti rozvoji sinic bude správce nádrže provozovat v následujících letech zahájením 4. etapy projektu. Na provádění opatření realizovaných Povodím Moravy finančně přispívá rovným dílem Jihomoravský kraj a město Brno.

Provoz opatření proti masivnímu rozvoji sinic na Brněnské přehradě byl letos úspěšný. Ani přes nepříznivou hydrologickou situaci nebyla voda na žádném z koupacích míst hodnocena v průběhu celé koupací sezóny jako voda nevhodná ke koupaní. Srážení fosforu a provoz míchacích a aeračních věží prokázal svoji účinnost a díky těmto opatřením nedošlo k masivnímu přemnožení sinic v nádrži. „Srážení fosforu dle výsledků monitoringu zafungovalo velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu byla zachycena koagulantem a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. Letošní počasí přineslo řadu negativních faktorů, jako byly extrémně vysoké teploty v průběhu léta, nevyrovnané rozložení srážek a nízký přítok. Ten v letošní sezóně představoval velký problém a na začátku koupací sezóny se pohyboval kolem 3 m³/s, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Monitoring vody v Brněnské údolní nádrži ukázal, že vodní sloupec na hlavním jezeru nádrže byl po dobu provozu míchacích a vzduchovacích věží velmi dobře promíchaný. Rozdíly teplot mezi hladinou a dnem byly velmi nízké. „V minulých dvou sezónách, které nebyly provázeny tak nízkým přítokem vody do nádrže, opatření prokázala svoji účinnost a po celou kopací sezónu pomáhala udržet kvalitu vody na požadované úrovni pro koupání. Letošní sezóna ukázala, že naše opatření fungují a jsou účinná i při extrémních faktorech. Je ale potřeba zůstat nohama na zemi. Při souběhu extrémně vysokých teplot doprovázených silně podnormálními průtoky v řece Svratce může i za provozu takto komplexních opatření docházet ke zhoršení jakosti vody,“ upozorňuje na vnější vlivy Gargulák.  

Dvacet provzdušňovacích a míchacích věží společně s dávkováním síranu železitého, který srážením fosforu zabraňuje tvoření nadměrného množství sinic, bylo v provozu od dubna do září. Na počátku října začali potápěči připravovat zařízení na zimu a věže sklápět. Skončila tak III. etapa projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“.

Na úspěšný průběh předchozích etap naváže od dubna 2023 IV. etapa projektu. V rámci této etapy dojde k posílení opatření přímo v nádrži. Dojde k nahrazení vzduchovacích věží věžemi míchacími a to z důvodu vyšší efektivity. V průběhu IV. etapy pak bude nádrž na vybraných místech osazena dalšími čtyřmi věžemi, které budou zajišťovat další promíchávání vodního sloupce.

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a srážení fosforu. V současné době Povodí Moravy, s. p., Statutární město Brno a Jihomoravský kraj připravuje již IV. etapu. I v příštím roce tak budou provozována opatření, jejichž cílem je dosáhnout rovnovážného stavu v Brněnské údolní nádrži. Na každý rok projektu je vyčleněno přibližně 15 mil. Kč, jelikož došlo ke skokovému zvýšení cen energií i síranu železitého používaného pro srážení a eliminaci vnosu fosforu. Vynaložené prostředky na realizaci opatření nejsou určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období, kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitékají do nádrže, a také vysoké eutrofizace nádrže. Dále bude také pokračovat celkový monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a také monitoring koupacích vod od Krajské hygienické stanice.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895