Od 1. září do konce roku platí zákaz splouvání části Střední Moravy

Úsek Střední Moravy od jezu Chomoutov po obec Horka nad Moravou bude od soboty 1. září až do konce tohoto roku nepřístupný pro vodáckou turistiku. Správce toku zde provede po dohodě s orgány ochrany přírody údržbu břehových porostů. Odstraní například některé nepůvodní dřeviny, které často hrozí pádem do vodního toku.

OLOMOUC – Údržba břehových porostů v úseku od jezu Chomoutov až po obec Horka nad Moravou znepřístupní pro vodáky v období 1.9. – 31.12.2012 Střední Moravu. Správce toku společně s firmou Ivan Tyl, která vyhrála výběrové řízení, vykácí převážně geograficky nepůvodní topoly kanadské. Stromy byly vysázeny ve stejném období, nyní společně dožívají a hrozí zvýšené riziko jejich pádu do vodního toku. „Kácet se budou pouze dřeviny na pozemcích, se kterými máme právo hospodařit,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Dřeviny ke kácení vybrali podle něj pracovníci podniku při společných prohlídkách se Správou CHKO Litovelské Pomoraví. Soustředili se na porost, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (věk, prosychavost) nebo nestabilitě (podemleté kořeny, náklon) hrozil vyvrácením do toku. V těchto případech pak mohou vzniknout zátarasy z naplaveného dřeva a v zimě ledové bariéry, které zužují průtočný profil toku, zhoršují odtokové poměry a vzdouváním vody ohrožují okolní pozemky. 

„Ostatní dřeviny včetně keřů budou během zásahů v maximální míře šetřeny a v případě poranění odborně ošetřeny tak, aby mohly obsadit uvolněný prostor,“ ujistila ekoložka závodu Tereza Bilachová. Neudržované porosty výrazně usnadňují destrukci břehu, který neudrží váhu přerostlých dřevin a po jejich vyvrácení a vytržení kořenového balu vznikají velké škody. Poté navazuje postupující vodní eroze a ničení přilehlých pozemků.

Dřevorubci ponechají bez zásahu i torza stromů, která nehrozí vyvrácením a mohla by být potenciálním útočištěm různých živočichů, zejména brouků. „Práce se uskuteční pouze při dostatečné únosnosti terénu a mimo období hnízdění ptáků,“ dodala Tereza Bilachová.

Zásah na břehových porostech uvolní prostor domácím dřevinám, které jsou v podrostu, případně je vysadí správce toku na jaře 2013. Budou to zejména duby, jasany, javory a olše. Podle zkušeností ochranářů z Litovelského Pomoraví mohou po vykácení jednodruhových a stejnověkých břehových porostů vzniknout porosty hodnotnější, jak z pohledu ochrany přírody, tak i správy vodního toku.

publikováno 31. srpna 2012, 08:37aktualizováno 14. dubna 2015, 12:14 štítky: Morava, vodácká akce, splouvání,