O dalším postupu přípravy protipovodňové ochrany obce Troubky rozhodne zastupitelstvo

TROUBKY: Projednání dalšího možného postupu přípravy protipovodňové ochrany obce Troubky, s ohledem na doposud existující podklady, bylo hlavním tématem pracovního jednání konaného dne 30. dubna 2015 v Troubkách. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, náměstek ministra Ing. Aleš Kendík, generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský, ředitel závodu PM Horní Morava Ing. Jiří Zedníček, investiční ředitel PM Mgr. Lukáš Sobotka, starosta obce Troubky Mgr. Radek Brázda, velká část všech zastupitelů obce a specialisté Povodí Moravy, s.p.

Na úvod jednání byli všichni přítomni seznámeni s oběma návrhy protipovodňové ochrany obce (PPO) Troubky, tedy se studijním návrhem samotné obce Troubky a s návrhem Povodí Moravy, s.p. z roku 2011 v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Zároveň se všichni přítomni seznámili také se závěry posudků strategického experta, které si nechalo aktuálně před jednáním zpracovat Ministerstvo zemědělství ČR na ČVUT v Praze. Z nich vyplývá, že varianta PM splňuje požadovaná kritéria Programu prevence před povodněmi III., kdežto varianta obce nikoliv. Srovnávací analýzu obou variant je možné shlédnout na stránkách Povodí Moravy, s.p. (http://www.pmo.cz/cz/galerie/srovnani-variant-ppo-troubky/).

Při dodržení všech podmínek je možné financovat PPO Troubky z uvedeného dotačního programu Ministerstva zemědělství pro období 2014-2019. Pro využití tohoto programu, je tedy bezpodmínečně nutné dodat konečné rozhodnutí zastupitelstva obce, zda má zájem o pokračování v přípravě projektu přípravou územního řízení. „Varianta předložena Povodím Moravy, s.p. je v současné době zpracována v rozsahu dokumentace pro územní řízení a jedině včasné rozhodnutí vedení obce a pokračování v investiční přípravě umožní efektivní využití dostupných dotačních zdrojů resortu zemědělství. Náš podnik poskytne obci plnou odbornou podporu, rozhodnout se však musí sama“, řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský a dodal, že si velice váží významného impulzu, který ministr Jurečka dal celému komplexu protipovodňových opatření v Pobečví.

publikováno 5. května 2015, 09:49aktualizováno 23. prosince 2015, 10:02 štítky: PPO Troubky,