Napojíme odstavná ramena Dyje a vysadíme jesetery

Inovativní rybí přechody, návrat jesetera malého do moravských řek, přírodě blízká opatření a revitalizace řek, to všechno jsou aktivity, do kterých se v letošním roce pustilo Povodí Moravy, s.p. Rok 2016 byl úspěšný nejen z hlediska mezinárodních projektů, ale také z pohledu národních programů spolufinancovaných Evropskou unií. Všechny aktivity budou v roce 2017 pokračovat.

V rámci přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika Povodí Moravy v roce 2016 uspělo s projektem DYJE 2020. „Součástí projektu bude napojení odstavených ramen Dyje D18, D8 a D9 na české i rakouské straně řeky a inovativní zajištění rybí migrace nad profil Podhradí. Na tyto aktivity naváže rozsáhlý monitoring, který vyhodnotí nejen úspěšnost opatření, ale bude se soustředit také na zlepšení ekologického stavu toku v oblasti Národního parku Podyjí,“ popisuje cíle projektu ředitel pro správu povodí Dr. Ing. Antonín Tůma. V rámci projektu Povodí Moravy, s.p. vystupuje jako vedoucí partner.

V letošním roce se Povodí Moravy připojilo k projektu LIFE Sterlet, který má zajistit přežití jesetera malého v povodí horního Dunaje, tedy i přítoků Moravy a Dyje. Na těchto tocích by měla opět vzniknout jeho samostatně se udržující populace. Do české části řeky Moravy a řeky Dyje se v letech 2017-2021 každoročně vysadí 5 000 mladých jeseterů. V letošním roce bylo prvních 200 jeseterů slavnostně vypuštěno do řeky Dyje na Pohansku.

Významných výsledků v letošním roce státní podnik dosáhl i na úrovní národních programů. Povodí Moravy podalo 12 žádostí a investičních záměrů pro financování z Operačního programu Životní prostředí. Tyto žádosti podnik připravil v úzké součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Celkové předpokládané finanční náklady na tyto akce přesahují 1 miliardu Kč. V rámci 13. výzvy tohoto programu podnik uplatnil následující akce:

 • Bobrůvka, km 4,450 - 5,870 - přírodě blízká protipovodňová opatření Dolní Loučka
 • Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves
 • Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku Ústí
 • Luhačovický potok, km 15,800 - 18,060 - záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice
 • Dyje, 81,550-84,028 - retenční prostor Novosedly
 • Dyje, km 80,440-83,600 - přírodě blízká protipovodňová opatření u obce Hevlín
 • Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
 • Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
 • Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
 • Bečva, km 44,135 - 45,855, revitalizace toku Skalička
 • Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova
 • Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. prosince 2016, 12:37aktualizováno 21. prosince 2016, 12:40