Letos opatření na VD Brno zafungovala na jedničku

Letošní koupací sezóna s létem definitivně skončila. Poslední měření kvality vody ve vztahu ke koupání zveřejnila Krajská hygienická stanice (KHS) v druhé půlce září. Správci vodní nádrže z Povodí Moravy, s. p. hodnotí letošní sezónu jako úspěšnou díky realizovaným opatřením. Silné sucho, které výrazně ovlivnilo kvalitu vody v loňském roce, nebylo v tom letošním tak kritické. 

1. dubna uvedlo Povodí Moravy, s. p. postupně do provozu aerační a destratifikační věže a spustilo srážení fosforu na přítoku do brněnské přehrady. 30. září pak společně s ukončením koupací sezóny podnik činnost věží i dávkování fosforu pro letošní rok ukončil. Výsledky monitoringu KHS dokazují účinnost opatření, a to i přes nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky v tomto roce.

Letošní rok 2019 byl z hlediska hydrologie a zejména průtoku značně nevyrovnaný, začátkem dubna byly zaznamenány nízké přítoky do Brněnské nádrže, které se postupně zvyšovaly a svého vrcholu dosáhly v červnu, kdy nejvyšší hodnota zaznamenaná v letní sezóně 2019 atakovala 42m³/s, což představuje pětinásobek dlouhodobého ročního průměru. Průměrný přítok do nádrže byl v období duben až září 4,77m³/s, běžný přítok v letních měsících se pohybuje v posledních letech na hodnotách cca 3 až 3,5 m³/s,“ popisuje letošní hydrologické podmínky ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p. 

Dávkování v tomto roce bylo krátce zkušebně zahájeno nižší než obvyklou dávkou, ale již v polovině dubna byla dávka postupně zvyšována na obvyklou úroveň a to 20 mg/l 42% vodného roztoku síranu železitého. Aerační systém byl od spuštění do vypnutí provozován v optimalizovaném režimu. „I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nelze člověkem ovlivnit, přesto v roce 2019 se dařilo kvalitu povrchových vod zásadně pozitivně ovlivnit a bylo možné využívat ke koupání celou nádrž po dobu letní koupací sezóny,“ vysvětluje Tůma. 

Na ukázku je zařazeno hodnocení koupacích vod na Brněnské přehradě v roce 2019, ke kterému je nutné poznamenat, že před rokem 2009, než se začal realizovat projekt, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté byl vyhlašován zákaz koupání a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu.

 

Vynaložené prostředky na realizaci opatření letos i v předchozích letech projektu nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže. „Naše opatření fungují, ale dopady extrémního počasí na přírodu i procesy v nádrži nejsme schopni eliminovat. Nejedná se totiž o vyčištění nádrže, ale o podporu dosažení rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládnou podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic. Nádrž je, a musí zůstat živým organismem, součástí vyváženého životního prostředí,“ dodává Tůma.

Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Povodí Moravy, s. p. společně realizují třetí etapu projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“. V rámci této etapy, jakožto celého projektu, je snaha udržet rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno, aby nebyly vytvořeny podmínky k masovému rozvoji toxických sinic. Realizovaná opatření spočívají ve srážení fosforu na přítoku do Brněnské přehrady, který je hlavní živinou pro sinice. Dále je v provozu aerační systém na hlavním jezeře, který pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. 

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a provozováno dávkování na přítoku. V současné době probíhá již třetí etapa, která bude končit v podzimních měsících roku 2022. 

Připomenutí projektu, aneb jak to funguje:

Aerační systém – zajišťuje provzdušnění a destratifikaci hlavního jezera VD Brno a tím snižuje předpoklad výskytu sinic. Skládá se ze čtyř technologických kontejnerů umístěných na březích Brněnské přehrady a napájených elektrickou energií. Z těchto kontejnerů jsou potom produktovody a vedením napájeny aerační věže, které jsou ponořeny pod hladinou, tyto věže (15 míchacích a 5 opatřených vzduchovací technologií) jsou schopny v letní sezóně okysličovat vodní sloupec a zabránit vrstvení vody dle teploty, kdy u dna bývá voda velice chladná a u hladiny naopak nejteplejší. Běžný rozdíl teploty mezi hladinou a dnem bývá až 10 ºC, při používání aeračního systému tento rozdíl klesá na hodnoty kolem 2 až 3 ºC. 

Dávkování na přítoku – zajišťuje aplikaci koagulantu (42 % vodného roztoku síranu železitého), který srážením fosforu zabraňuje tvoření nadměrného množství sinic v letní sezóně. Dávkovací zařízení obsahuje technologický kontejner napájený elektrickou energií a skladovací nádrže na zpevněné ploše. Jedná se celkem o 3 kusy dvouplášťových nádrží, každá o objemu 20 m3. Z kontejneru vede do vodního toku potrubí, které končí dvěma perforovanými hadicemi, ze kterých probíhá vlastní aplikace koagulantu. Dávkovací zařízení i aerační systém je pomocí hardware a software napojeno na vizualizaci, která umožňuje dálkově sledovat průběh dávkování a stav provozu aeračního systému.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. října 2019, 15:15aktualizováno 11. října 2019, 07:16 štítky: VD Brno, kvalita vody,