Hladiny vodních toků rostou

Od včerejška přechází přes naše území fronta s vydatným deštěm. Za posledních 24 hodin napršelo nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny. Na Horní Bečvě spadlo 54 mm, na Dolní Moravě – 44 mm, Hubenov hlásí 24 mm. V současnosti jsou největší srážky za 1 hodinu ve Vsetíně (11 mm), Karolince (10 mm) nebo ve Valašském Meziříčí (8 mm). V reakci na tyto srážky dochází na některých vodních tocích k vzestupům hladin, aktuálně jsou dosaženy 1. stupně povodňové aktivity na Rožnovské Bečvě v Rožnově a Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích. 

V úterý odpoledne byla z preventivních důvodů otevřena spodní výpust na vodním díle Karolinka. „Naše nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky, retenční prostory jsou na všech nádržích volné a hladinu zásobních prostor upravujeme dle aktuální situace a předpovědi. Naši dispečeři vývoj pečlivě monitorují a situaci sledují i zaměstnanci v terénu,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Vzhledem k dalším předpokládaným srážkovým úhrnům v oblasti severu a severovýchodu území ČR lze očekávat další vzestupy hladin vodních toků, zejména na tocích odvodňující severní a severovýchodní horské oblasti ČR – Jeseníky, Beskydy. S ohledem na aktuální vývoj lze očekávat především dosažení 1. SPA v oblasti Beskyd, lokálně i 2. SPA. „V oblasti Jeseníků lze předpokládat s ohledem na předpověď dosažení 2. stupně povodňové aktivity na přítocích horní Moravy a samotném toku Moravy až po profil Moravičany. V Olomouci, kde probíhá stavba protipovodňové ochrany, však nepředpokládáme žádné komplikace, koryto řeky je v místě stavby dostatečně kapacitní pro zvládnutí očekávaných průtoků. Každá stavba navíc má povodňový a havarijní plán, jehož úkolem je zabezpečení stavby tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku v případě povodně,“ vysvětluje Gargulák. 

Situace, kdy sucho střídají povodně je v období probíhající klimatické změny typické. Několikadenní déšť však nedokáže doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Dojde k nasycení svrchní části půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to však nestačí. „Na podobné vývoje si musíme začít zvykat. Povodně a sucho jsou dvě strany téže mince. Budeme se s nimi setkávat pravidelně. Aktuální situace dokládá, že vedle opatření proti suchu je třeba dokončovat protipovodňovou ochranu v obcích a ve městech. Zbytečná zdržení a průtahy při realizaci protipovodňové ochrany budou do budoucna zvyšovat riziko škod způsobené povodněmi v daných lokalitách,“ doplňuje Gargulák. 

Podle předpovědí by srážky měly od zítra postupně ustávat.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. května 2019, 13:33aktualizováno 22. května 2019, 13:34 štítky: povodně, 1. stupeň povodňové aktivity, druhý stupeň povodňové aktivity,