Naše voda: Povodí Moravy připravuje letos rozsáhlé opravy Baťova kanálu

Více v článku na www.nase-voda.cz

publikováno 23. února 2017, 11:39