Povodí Moravy, s.p. podalo návrh na nařízení předběžného opatření proti panu Balíkovi na vyklizení pozemků VN Vranov

Důvodem návrhu na nařízení předběžného opatření je skutečnost, že pan Balík spoléhá na dlouhou dobu trvání soudního sporu, které PM zahájilo vloni v září. Pan Balík stále neoprávněně využívá pozemky PM, v plánu má zde dále podnikat a provozovat svou činnost.

Právě tyto předmětné pozemky jsou určeny k užívání složkami záchranného integrovaného systému a jejich blokováním je snížena operativnost zásahů na VD Vranov. Z důvodu okamžité ochrany práv nejen PM, ale i složek ZIS podalo PM návrh na vydání předběžného opatření.

Navíc novelou zákona o vnitrozemské plavbě od 1. 1. 2015 musí každý provozovatel přístavišť mít povolení plavebního úřadu. K tomu musí doložit, že má vlastnické nebo jiné právo užívání k pozemkům a stavbám, která jsou pro jejich provozování nezbytná. Tyto dokumenty a povolení pan Balík nemá.

V průběhu roku 2014 proběhla řada jednání (i v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému), na základě kterých PM navrhlo podmínky pro sepsání a uzavření nové nájemní smlouvy. Pan Balík tyto podmínky odmítnul a nereagoval ani na výzvu k vyklizení pozemků. Následně byla ze strany PM podána žaloba o vyklizení.

publikováno 13. dubna 2015, 12:15aktualizováno 15. dubna 2015, 07:59 štítky: VD Vranov, lodní doprava,