Povodí Moravy bude hovořit s občany Letovic o aktuální situaci na vodní nádrži

Aktuální situaci na vodním díle Letovice zajímá nejen zástupce okolních obcí, ale také jejich obyvatele. Povodí Moravy, s. p. proto přijalo pozvání na setkání s občany, na kterém představí informace o hydrologické situaci v okolí Letovic, jejímu vývoji, vyhodnocení srážek v loňském i v letošním roce, k hladinám a zásobám podzemních i povrchových vod, manipulacím na vodních dílech i přijatých opatřeni k hospodárnému využíváni vodních zdrojů. Současně bude Povodí Moravy, s. p. informovat o přípravách na modernizaci vodního díla Letovice a plánované těžbě sedimentů.

Po dohodě s vedením města Letovice dne se setkání uskuteční 13. 6. 2018 v 15 hod. v Kulturním domě v Letovicích. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 7. června 2018, 12:37 štítky: Letovice, VD Letovice, rekonstrukce,