Odstraňování povodňových škod ve zpravodajství České televize

V dubnu zahájilo Povodí Moravy práce na opravě balvanitého skluzu na Moravě u Lanžhota. V důsledku povodně v říjnu 2020, kdy došlo k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity, došlo k jeho poškození a probíhala degradace vodního díla. Bez zásahu Povodí Moravy by mohlo dojít k obnažení štětovnicové stěny, což by mohlo způsobit migrační nepropustnost dnového stupně.

Informace o průběhu oprav a odstraňování povodňových škod na Břeclavsku shrnuje reportáž České televize:

(Události v regionech – Brno: Oprava hráze po povodni)

Říjnová povodeň 2020 zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků. Zatímco 12. 10. byl průtok v Moravě v profilu Lanžhot 55 m³/s, 15. 10. průtok dosáhnul 556 m³/s a byl dosažený 3. stupeň povodňové aktivity. Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 mil. Kč.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. června 2022, 10:42aktualizováno 21. června 2022, 11:04 štítky: odstraňování povodňových škod, Lanžhot, povodeň,