Nad jezem v Hodoníně není kvůli suchu zaručena plavební hloubka

Povodí Moravy, s.p. a Státní plavební správa upozorňuje, že vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a následným extrémně nízkým průtokům v řece Moravě není správce vodní cesty schopen zajistit odpovídající plavební hladinu ve zdrži jezu Hodonín, a to v celé délce jejího vzdutí (do vzdálenosti 15 km od jezu).

K dnešnímu dni došlo ke snížení hladiny ve zdrži jezu Hodonín na řece Moravě již o více než 0,5 m pod běžnou hladinu (na kótu 162,50 m n. m. B. p. v). Z tohoto důvodu není v celé délce vzdutí zdrže jezu Hodonín zabezpečena dostatečná plavební hladina a nelze garantovat parametry plavební dráhy. Nedoporučujeme plavbu plavidel s vlastním pohonem zejména v místě křížení ropovodu Družba s řekou Moravou (ř. km 104,31). Upozornění platí do odvolání.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 19. srpna 2022, 09:07aktualizováno 19. srpna 2022, 09:21