Havárie na řece Bečvě

Vodohospodářský dispečink přijal v neděli 20. září krátce po poledni hlášení HZS Olomouckého kraje o zjištěném rozsáhlém úhynu ryb v profilu Hustopeče nad Bečvou. Na místo se ihned dostavili zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., Českého rybářského svazu, Policie ČR, ČIŽP Olomouc a následně odboru životního prostředí Hranice a Valašské Meziříčí. Zjištěn byl únik neznámé látky, který způsobil úhyn ryb rozsáhlého charakteru. Zasažen byl úsek řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím až po město Hranice v celkové délce téměř 20 km. Hasiči v profilu obce Ústí (nad městem Hranice) instalovali nornou stěnu pro výlov a případnou záchranu ryb.

Ke snížení koncentrace uniklé látky v korytě toku operativně navýšilo Povodí Moravy, s.p. odtok z přehrady Bystřička od 13:00 hodin z 0,1 m3/s až na 1,5 m3/s, od dnešních 9:00 hodin je pak vypouštěno cca 0,5 m3/s.

Původce úniku neznámé látky nebyl dosud nalezen a celou událost šetří Policie ČR a příslušné vodoprávní úřady. V jednotlivých profilech řeky Bečvy i jejich přítocích byly odebrány vzorky vody a dále byly odebrány vzorky uhynulých ryb, které byly odvezeny na veterinární správu.

Fotografie pro média:

Úhyn ryb v řece Bečvě
Úhyn ryb zaznamenaný 20. září 2020 v korytě řeky Bečvy -...
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Norná stěna v Ústí
Norná stěna instalována 20. září 2020 na řece Bečvě v...
stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. září 2020, 10:29aktualizováno 21. září 2020, 10:30 štítky: ekologická havárie, řeka Bečva, úhyn ryb,