Odstraňování povodňových škod v Lobodicích

Na Přerovsku pokračuje na řece Moravě postupná likvidace povodňových škod z roku 2010. Mimo tyto akce stavbaři souběžně těží nánosy a čistí koryta i v dalších lokalitách, například na drobných vodních tocích Deštná, Trávnička nebo Bystřička.

Státní podnik Povodí Moravy pokračuje se svými dodavateli v odstraňování povodňových škod z roku 2010. Opravami tak prochází pravobřežní hráze na řece Moravě mezi Cvrčovem a Lobodicemi a dále v úseku Tovačov – Věrovany. Stavbaři nyní kompletně odtěžili na prvně jmenovaném úseku hrázové těleso pod úroveň terénu, kde pak v místech zjištěných průsaků zhutní základovou spáru a dostaví odtěženou hráz.