I. plánovací období – Plány oblastí povodí Moravy a Dyje

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 2009 – 2015

Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí

Plán hlavních povodí České republiky

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 1. února 2018, 12:00aktualizováno 1. října 2018, 10:26